Học Mãi ra mắt cổng giáo dục trực tuyến, chương trình giáo dục phổ thông mới

0
59


Sáng 19/9, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia (thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) đã chính thức ra mắt cổng giáo dục trực tuyến.

Cổng giáo dục trực tuyến có địa chỉ www.hocsinh.edu.vn là dự án phi lợi nhuận của Trung tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên diện rộng và thúc đẩy năng lực học tập suốt đời của thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cổng giáo dục trực tuyến cung cấp nguồn học liệu trực tuyến phong phú, phục vụ nhu cầu tự học, tự đánh giá của học sinh, góp phần hỗ trợ cho công tác giảng dạy của giáo viên phổ thông trên cả nước.

www.hocsinh.edu.vn cũng đóng vai trò là Cổng thu thập dữ liệu trực tuyến quốc gia, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phân tích và tư vấn của Trung tâm đối với các chính sách và chủ trương của Bộ GD&ĐT.

Ông Lê Bá Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia cho biết: “Chương trình Giáo dục phổ thông mới được kỳ vọng là tiền đề cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Để hỗ trợ việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, hocsinh.edu.vn sẽ cung cấp các nội dung môn học trước ít nhất một năm so với tiến độ triển khai chương trình. Từ các thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ thực hiện các phân tích, đánh giá để từ đó có những khuyến nghị trong các giai đoạn phát triển chương trình tiếp theo”.

Đối tượng sử dụng www.hocsinh.edu.vn bao gồm: 

– Học sinh phổ thông trên cả nước có nhu cầu học tập, ôn luện bổ dung, tiếp cận theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

– Các em học sinh bị hổng kiến thức mong muốn được hỗ trợ lộ trình học tập phù hợp.

– Giáo viên có nhu cầu tổ chức lớp học, theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

Cổng giáo dục trực tuyến có :

– Ngân hàng câu hỏi đa dạng được phân chia rõ ràng theo từng đơn vị kiến thức, mức độ nhận thức với đáp án, lời giải chi tiết do các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục phổ thông biên soạn.

– Hệ thống câu hỏi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT.

– Hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng.

– Học trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng thao tác, thương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.

– Quá trình học tập được lưu trữ trên hệ học hocsinh.edu.vn trong 3 năm học để các em có thể theo dõi sự tiến bộ trong học tập của mình.

Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia trực thuộc Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT là Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu phát triển, triển khai đánh giá, quản lý, cải tiến chương trình giáo dục phổ thông; nghiên cứu về chất lượng giáo dục phổ thông trong các khâu kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo phát triển bền vững giáo dục phổ thông.

Trung tâm cũng là đơn vị thực hiện các nghiên cứu tư vấn cho Viện Khoa học giáo dục và Bộ GD&ĐT về lĩnh vực giáo dục phổ thông.Nguồn : Vhearts