Chuyên san Đại Kỷ Nguyên 2020 Canh Tý

0
13


Chùm thơ Xuân

Ngày xưa mỗi độ Tết sắp về. Cùng anh dạo khắp cả chợ quê. Mua đào, mua quất, xin câu đối. Ríu rít cùng nhau dọc lối về. Rồi anh sang nhà em giúp mẹ. …

Nguồn